Om coaching

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en individ eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom träning och idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis inom karriärvägledning och ledarskap.

Jag kan hjälpa dig att nå dina eller ditt företags mål oavsett om det handlar om att få friskare och gladare personal, hitta nya sätt för presentationer eller jämställdhetsintegrering.